Permat tillverkar och marknadsför ett flertal egna produkter, som främst används inom bygg- och möbelbranschen.

LEGOTILLVERKNING  
UTVECKLING & PROJEKTLEDNING
Olika produkter har olika beståndsdelar, vilket gör att en tillverkningsprocess sällan liknar en annan. Vi erbjuder dig som kund att ta del av den kunskap inom konstruktion och verktygsframtagning som finns tillgänglig hos Permat. Medarbetare, ledning och samarbetspartners besitter gedigen kompetens som kan utnyttjas i många olika sammanhang. Genom att utnyttja dessa resurser kan vi ge rätt rådgivning i alla projektfaser och hjälpa dig som kund att nå önskat resultat på det mest tids- och kostnadseffektiva sättet.

VERKTYGSFRAMSTÄLLNING
Ett bra verktyg är en investering, inte en kostnad. Vår verktygsavdelning och våra samarbetspartners inom området har utvecklats successivt under flera år och håller mycket högsta standard. Med hjälp av CAD-CAM, CNC-styrda svarvar, höghastighetsfräs och gnistutrustning kan vi producera såväl enklare som avancerade verktyg, allt efter din begäran.
En egen verktygsavdelning innebär också att vi kan hålla en stor flexibilitet och snabbhet i produktionen, samtidigt som vi egenhändigt ansvarar för service och underhåll av våra egna verktyg.

FORMSPRUTNING
Vi arbetar med alla förekommande termoplaster, däribland PA, PC, TPE, PMMA, PP, POM, ABS. Allt råmaterial lagras inomhus, och vid behov torkas granulatet i en centraltork. Formsprutorna försörjs med råmaterial i ett helt slutet system, via en centraldistributör.

Vårt MPS-system ger ständigt upptaterad statusinfomation på våra verktyg, inklusive aktuell kördata samt service och renoveringsintervaller.
 
Permat AB - Box 42 - SE-571 34 Nässjö, Sweden - Tel. +46 380 - 55 84 80 - Fax. +46 380 - 55 84 99 - www.permat.se
Hem Om företaget Vad vi gör Maskinpark Kontakt