KVALITET & MILJÖ

     

Vi levererar kvalitet. Det är en självklarhet för oss. Genom ett avancerat kontrolllsystem dokumenteras alla mätningar, däribland första- och sistabitskontroll, löpande kontroll och batchnummer på råvaror, vilket ger säker spårbarhet och kvalitetsgaranti. Den löpande kontrollen genomförs på operatörsnivå, medan övriga kontroller sköts av speciellt utbildad personal.

Permat återvinner och källsorterar alla restprodukter som uppstår under produktionen. Varje maskin är ansluten till ett "in line-system", vilket innebär att allt spill från produktionen samlas upp och mals till granulat. Granulatet återanvänds sedan i produktionsarbetet.

Tack vare aktivt deltagande från våra medarbetare genomgår den inre arbetsmiljön en kontinuerlig utveckling och förbättring.

Permat bedriver ett fortlöpande arbete med kvalitets och miljö frågor, samt en kontinuerlig utbildning av personal för att kunna bemöta de kvalitets- och miljö krav som vi, våra kunder och vår omvärld förutsätter.

Permat AB - Box 42 - SE-571 34 Nässjö, Sweden - Tel. +46 380 - 55 84 80 - Fax. +46 380 - 55 84 99 - www.permat.se
Hem Om företaget Vad vi gör Maskinpark Kontakt